BloxCarin palveluun liittyminen ja käyttäminen on maksutonta

Palvelun hinnat

VUOKRAHINNAT

Palveluun liittyminen ja sen käyttäminen on maksutonta.

Vuokrahinnat ovat autokohtaisia. Löydät ajoneuvojen tunti-, päivä- ja viikkohinnat, niihin sisältyvät ajokilometrit sekä ylimenevien kilometrien hinnat ajoneuvon Perustiedot-sivulta.

Polttoaine

Mikäli ajoneuvoa ei ole tankattu palautettaessa, veloitetaan polttoaine autokohtaisen keskikulutuksen ja sen hetkisen polttoaineen hinnan mukaan. Osassa autoja voi polttoaine sisältyä hintaan.

Perumiset

Varausta ei voi perua vuokra-ajan alettua. Mikäli varaus jää käyttämättä, maksaa käyttäjä koko varauksen hinnan. Toistuva myöhäinen peruminen saattaa vaikuttaa arvosteluihin ja sitä kautta jäsentasoon sekä muiden käyttäjien halukkuuteen vuokrata ajoneuvoja.

Osapuolia kannustetaan aina antamaan arvostelu vuokrauksen jälkeen. Käyttäjien kokemukset ja arvostelut näkyvät palveluun rekisteröityneille. Tutulle ja hyväkäytöksiselle jäsenelle on mukavampi vuokrata kuin tuntemattomalle.

Myöhästymis- ja laiminlyöntimaksut

Palvelussa ei peritä myöhästymismaksuja. Auton toimittaminen tai palauttaminen myöhässä vaikuttaa jäsenen arvosteluihin ja jäsentasoon. BloxCarilla on oikeus sulkea pois palvelusta jäseniä, jotka toistuvasti toimittavat tai palauttavat ajoneuvon myöhässä. Vuokrauksen perumiselle on palvelussa asetettu aikaraja, joten peruminen viime hetkessä ei ole mahdollista.

Omavastuu

Ajoneuvoissa on autokohtainen omavastuu, joka ilmoitetaan ajoneuvon Tekniset tiedot -kohdassa.

Erimielisyydet

BloxCarin ja omistajan väliset tai BloxCarin ja käyttäjän väliset riidat ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei saada ratkaistua osapuolten välisellä neuvottelulla voi kuluttaja saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).